Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3153. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 9365.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 21. septembra 2021 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1126 915/17, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 915/17 (ID 7178729),
– parcela 1144 978/7, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/7 (ID 7180356),
– parcela 1144 978/8, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/8 (ID 7180355),
– parcela 1144 978/10, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/10 (ID 7180357),
– parcela 1144 978/12, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/12 (ID 7180360),
– parcela 1144 978/13, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/13 (ID 7180359),
– parcela 1144 978/14, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/14 (ID 7180362),
– parcela 1144 978/20, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/20 (ID 7180368),
– parcela 1144 978/15, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/15 (ID 7180361),
– parcela 1144 978/17, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/17 (ID 7180363),
– parcela 1144 978/18, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/18 (ID 7180367),
– parcela 1144 978/19, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/19 (ID 7180366),
– parcela 1146 591/5, katastrska občina 1146 Vezovje parcela 591/5 (ID 7186004),
– parcela 1161 359/8, katastrska občina 1161 Planina parcela 359/8 (ID 2411100),
– parcela 1128 1310/6, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/6 (ID 1990299)
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1126 915/17, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 915/17 (ID 7178729),
– parcela 1144 978/7, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/7 (ID 7180356),
– parcela 1144 978/8, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/8 (ID 7180355),
– parcela 1144 978/10, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/10 (ID 7180357),
– parcela 1144 978/12, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/12 (ID 7180360),
– parcela 1144 978/13, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/13 (ID 7180359),
– parcela 1144 978/14, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/14 (ID 7180362),
– parcela 1144 978/20, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/20 (ID 7180368),
– parcela 1144 978/15, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/15 (ID 7180361),
– parcela 1144 978/17, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/17 (ID 7180363),
– parcela 1144 978/18, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/18 (ID 7180367),
– parcela 1144 978/19, katastrska občina 1144 Vodruž parcela 978/19 (ID 7180366),
– parcela 1146 591/5, katastrska občina 1146 Vezovje parcela 591/5 (ID 7186004),
– parcela 1161 359/8, katastrska občina 1161 Planina parcela 359/8 (ID 2411100),
– parcela 1128 1310/6, katastrska občina 1128 Ponikva parcela 1310/6 (ID 1990299).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-247(2513)
Šentjur, dne 21. septembra 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci