Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3152. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 9365.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji 21. septembra 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju občinske volilne komisije 
I. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Šentjur se imenujejo:
– za predsednico
Lidija Zidanšek, stan. Škalce 21, Slovenske Konjice,
– za namestnico predsednice
mag. Manja Grosek, stan. Ponikva 75c, Ponikva,
– za člane/-ice:
Branko Marot, Trnovec 48, Dramlje,
Ludvik Žafran, Bukovje 1, Gorica pri Slivnici in
Boštjan Arzenšek, Stopče 48, Grobelno
– ter za namestnike in namestnice članov/-ic:
Nevenka Kresnik, Cesta na Rifnik 1a, Šentjur
Tjaša Zidanšek, Grobelno 164, Ponikva in
Danica Mastnak, Ulica Dušana Kvedra 40, Šentjur.
II. 
Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.
III. 
Sedež Občinske volilne komisije je Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
IV. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2018-335(232)
Šentjur, dne 21. septembra 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci