Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3151. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjur, stran 9356.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 21. septembra 2021 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjur 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v Občini Šentjur z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Šentjur med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Šentjur in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije,
– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Preostala dolžina odseka v sosednji občini
[m]
1
034010
034011
752
Bukovžlak-Proseniško
464074
1.294
1.398 – Celje
2
181140
181141
683
Gubno-Zg. Krivica
423
2.546
1.794 – Kozje
3
181200
181201
181141
Gubno-Sp. Krivica
423
1.706
1.475 – Kozje
4
200300
200301
680
Mrzlo polje-Visoče
396122
1.316
1.825 – Laško
5
396010
396011
686
Dramlje-Marija Dobje-Bovše
464021
4.023
2.620 – Vojnik
6
396020
396021
234
Trnovec-Jarmovec-Žepina
464073
3.592
2.836 – Celje
7
396030
396031
686
Dramlje-Slatina
396051
4.528
 
8
396030
396032
396051
Slatina-Ostrožno
687
4.166
 
9
396040
396041
687
Dolga Gora-Sladka Gora
406021
2.299
1.751 – Šmarje pri Jelšah
10
396050
396051
396031
Slatina-Ponikva
687
3.377
 
11
396050
396052
687
Ponikva-Šentvid pri Grobelnem
107
2.543
2.003 – Šmarje pri Jelšah
12
396060
396061
687
Srževica-Ponkvica
396052
5.862
219 – Šmarje pri Jelšah
13
396070
396071
423
Črnolica-Grobelno
396073
2.180
 
14
396070
396072
107
Stopče-Hotunje
687
4.414
 
15
396070
396073
396071
Tratna-Grobelno
406141
1.662
 
16
396080
396081
423
Gorica-Drobinsko
396441
2.855
815 – Šmarje pri Jelšah
17
396080
396082
396401
Drobinsko-Loka pri Žusmu
396092
557
5.008 – Šmarje pri Jelšah
18
396080
396083
396092
Loka pri Žusmu-Sodna vas
219
948
3.634 – Šmarje pri Jelšah, 3.889 – Podčetrtek
19
396090
396091
396082
Cerovec-Žamerk
396291
6.575
 
20
396090
396092
396291
Žamerk-Loka pri Žusmu
396082
1.930
 
21
396100
396101
424
Planina pri Sevnici-Šentvid pri Planini
396111
1.711
 
22
396100
396102
396101
Šentvid pri Planini-Zagorje
181161
3.985
3.782 – Kozje
23
396110
396111
396101
Šentvid pri Planini-Podpeč-Podvine-RC
682
3.957
 
24
396120
396121
424
RC-Planina pri Sevnici
396122
650
 
25
396120
396122
396121
Planina pri Sevnici-Visoče
200301
2.112
 
26
396120
396123
396122
Visoče-Golobinjek pri Planini-RC
424
1.703
 
27
396130
396131
424
Dobje-Presečno-Žegar
423
2.314
5.310 – Dobje
28
396150
396151
424
Jezerce-Kalobje-Jakob
681
6.610
661 – Dobje
29
396150
396152
396151
Križ-Vezovje
424
735
 
30
396160
396161
423
Turno-Voglajna
424
1.464
 
31
396170
396171
034011
Proseniško-Ogorevc
107
1.287
1.378 – Štore
32
396180
396181
681
Jakob-Rifnik
HŠ 46
1.670
 
33
396190
396191
412071
Hruševec-Vrbno
107
2.116
 
34
396190
396192
396191
Vrbno-križišče
107
30
 
35
396190
396193
107
Vrbno-Blagovna
464074
3.595
 
36
396200
396201
234
Pešnica-Podgrad
396203
1.232
 
37
396200
396202
396203
Podgrad-Goričica
464074
2.156
 
38
396200
396203
396202
Podgrad-Vrbno
107
1.215
 
39
396210
396211
234
Šentjur-Primož
687
2.978
 
40
396220
396221
687
Hotunje-Podgaj
396052
2.761
 
41
396230
396231
423
Čatrov hrib-Sliv. jezero
jezero
1.051
 
42
396240
396241
464074
Goričica-Žepina
396021
2.336
329 – Celje
43
396270
396271
234
Cesta Leona Dobrotinška
681
938
 
44
396290
396291
396091
Žamerk-Banovina
683
3.403
2.682 – Podčetrtek
45
396370
396371
682
Dobje pri Lesičnem-Prevorje
423
2.377
 
46
396380
396381
396041
Do Ž.P. Dolga gora
ŽP
607
 
47
396390
396391
687
Cecinje-Polžanska vas
406021
2.672
2.257 – Šmarje pri Jelšah
48
396400
396401
234
Trnovec-Hotunje
687
5.407
 
49
396410
396411
396221
Slom-Zg. Selce
406121
2.549
 
50
396410
396412
396411
Zg. Selce
406121
20
 
51
396420
396421
423
Stopa-Sp. Jelce-Presečno
396131
3.535
 
52
396430
396431
423
Turno-Slivnica-Stopa
396421
3.416
 
53
396440
396441
396081
Drobinsko-Javorje-Turno
423
3.606
 
54
396460
396461
423
Sp. Žegar-Hrastje
396091
1.895
 
55
396470
396471
423
Lopaca-S. Gorca-Skopečno
423
2.932
 
56
396480
396481
682
Planinski vrh-Bistrica
682
1.081
1.645 – Kozje
57
396500
396501
396051
Slatina-Kraberk
383111
2.303
1.287 – Slovenske Konjice
58
406010
406011
219
Orehova vas-Dolga gora
396041
1.478
3.828 – Šmarje pri Jelšah
59
406390
406391
396061
Srževica-Vodenovo
406043
332
1.610 – Šmarje pri Jelšah
60
412070
412071
107
Moste-Zagaber-Krajnčica-Hruševec
396271
3.468
2.265 – Štore
61
464070
464073
034131
Žepina-Proseniško
464074
892
1.808 – Celje
62
464070
464074
034011
Proseniško-Dole
234
3.079
 
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šentjur znaša 152.031 m (152,031 km).
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
396250
396251
234
RC-Del Ljubljanske ceste-krožišče
396252
236
 
2
396250
396252
396251
Krožišče-Ljubljanska cesta-G2
107
848
 
3
396250
396253
396251
Krožišče-Drofenikova ulica-G2
107
254
 
4
396600
396601
396211
Zg. trg-Pod Vrbco-pokopališče-Botričnica
396211
1.143
 
5
396610
396611
423
Nova vas-Črnolica
423
1.848
 
Skupna dolžina zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šentjur znaša 4.329 m (4,329 km).
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
396260
396261
396253
Cesta skozi OC Anderburg
396252
626
 
2
396280
396281
423
Cvetna ul.-Črnoliška ul.
396611
672
 
3
396300
396301
107
Do ŽP Šentjur
ŽP
317
 
4
396310
396311
396271
IC-Industrijska ulica
897614
428
 
5
396310
396312
681
Krožišče-Aspara
HŠ 22
103
 
6
396320
396321
234
Trubarjeva ulica
234
298
 
7
396330
396331
396211
Pod Vrbco
396601
441
 
8
396340
396341
396201
Pešnica-Sv. Rozalija
897721
379
 
9
396340
396342
396341
Pešnica-krožna
396342
329
 
10
396350
396351
412071
Cesta na Brdo
396352
180
 
11
396350
396352
396191
Ulica Franja Žagarja-Cesta na Brdo
HŠ 31
514
 
12
396350
396353
396191
Ulica Franja Malgaja-Cesta na Brdo
396352
40
 
13
396360
396361
107
Ulica Tončke Čečeve
107
264
 
14
396620
396621
423
Tartinijeva ulica
HŠ 17
172
 
15
396630
396631
412071
Gajstova pot
897654
331
 
Skupna dolžina krajevnih cest (LK) v Občini Šentjur znaša 5.094 m (5,094 km).
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka ceste
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
681470
681471
181141
Marof-Zg. Krivica
181141
463
1.230 – Kozje
2
883650
883651
883631
Lipoglav-Dolga Gora
687
175
628 – Slovenske Konjice
3
883830
883831
688
Loče-Slatina
396501
1.969
3.717 – Slovenske Konjice
4
896010
896011
396011
Dramlje G.D.-RC
686
213
 
5
896010
896012
896011
Sp. Dramlje 62
HŠ 62
88
 
6
896010
896013
686
R3-Dramlje 15c
HŠ 15c
281
 
7
896010
896014
686
RC-Dramlje 69
HŠ 69
189
 
8
896020
896021
896011
G.D.-Dramlje 58 (ZN)
HŠ 58
436
 
9
896030
896031
396011
Naselje Laze
HŠ 25a
895
 
10
896030
896032
396031
Laze krožna
396031
299
 
11
896040
896041
396021
Jarmovec-Zg. Jesenik
396011
1.221
 
12
896050
896051
396011
M. Dobje-Sv. Marija
cerkev
1.002
 
13
896060
896061
396011
Svetelka-Straža na Gori
HŠ 15
2.670
 
14
896060
896062
686
Draflek-lskrač-Mernik
896121
2.791
 
15
896060
896063
896061
Spodnje Slemene-Straža na Gori
686
950
 
16
896060
896064
686
RC-Jazbine
896084
1.798
 
17
896060
896065
686
Slemene-Zastan
GC
3.334
 
18
896070
896071
896061
Dramlje-Kosjak
HŠ 29a
972
 
19
896080
896081
686
Zg. Dramlje-Kopinšek
GC
1.176
 
20
896080
896082
896081
Zgornje Dramlje-Kostanjšek
HŠ 46
1.066
 
21
896080
896083
686
DramIje-Bela gora
HŠ 47b
740
 
22
896080
896084
686
Zalog pod Uršulo – Jazbine
HŠ 13
1.540
 
23
896090
896091
686
Dramlje-Sv. Uršula
cerkev
1.737
 
24
896090
896092
896091
Sv. Uršula-Martinčič
HŠ 59
356
 
25
896100
896101
896091
Namig-Kopinca
HŠ 34a
2.014
 
26
896110
896111
396031
Vodušek-Grušce
HŠ 26
1.832
 
27
896120
896121
396031
Pletovarje-Orešje-Smrekar
885511
2.436
862 – Slovenske Konjice
28
896120
896122
896121
Pletovarje 72a
HŠ 72a
162
 
29
896120
896123
885513
Pletovarje 27
HŠ 27
611
 
30
896120
896124
896121
Orešje-Javornik-Mernik
896062
1.699
 
31
896130
896131
396401
Razbor-Slatina
396031
4.103
 
32
896130
896132
896131
Razbor-Zgonc-Zagaj pri Ponikvi
396401
1.332
 
33
896130
896133
396031
Pletovarje-Trjašek
HŠ 12a
961
 
34
896130
896134
896131
Razbor-Zg. Zagaj-Lutrje
896271
1.940
 
35
896140
896141
896131
Kopinškov most-ob AC
896131
1.251
 
36
896160
896161
396021
Šohta-Bolnica Zima
396021
3.347
 
37
896160
896162
896161
Povezava Jarmovec
396021
476
 
38
896200
896201
396052
Ponikva-mimo OŠ
687
329
 
39
896200
896202
896201
Ponikva 47
HS 47a
126
 
40
896210
896211
687
Ponikva Alpos-cerkev
396052
183
 
41
896210
896212
396052
Ponikva-povezava
687
223
 
42
896220
896221
687
Ponikva-Sv. Ožbolt
cerkev
890
 
43
896220
896222
896221
Ponikva-prečna
896201
154
 
44
896220
896223
896221
Uniše-povezava
396221
893
 
45
896220
896224
896221
Ponikva 15b
HŠ 15b
101
 
46
896220
896225
896223
Uniše do HŠ 15
HŠ 15
243
 
47
896230
896231
396221
Podgaj-Galuf
396052
1.535
 
48
896240
896241
396411
Zg. Selce 11
396411
590
 
49
896250
896251
687
Hotunje-Zagaj
396401
982
 
50
896250
896252
396401
Zagaj 4a
HŠ 4a
334
 
51
896250
896253
896251
Hotunje-Povezava
896261
246
 
52
896260
896261
687
Hotunje-Razbor
396401
2.137
 
53
896260
896262
396401
LC-Razbor
896261
588
 
54
896260
896263
896261
Hotunje-RC
687
969
 
55
896270
896271
396051
Sp. Zagaj-Lutrje
396051
1.979
 
56
896270
896272
896273
Sp. Zagaj-povezava
396401
754
 
57
896270
896273
896271
Zagaj pri Ponikvi
896272
29
 
58
896300
896301
396051
Lutrje-Gregor-Povšjek-Hrovatič
396032
2.503
 
59
896300
896302
896301
Lutrje-Dobovec
896311
1.060
 
60
896310
896311
687
Cecinje-Dobovec
HŠ 19
1.115
 
61
896320
896321
687
Cecinje-Slatina
396032
2.243
 
62
896330
896331
396032
Ostrožno-Prosenjak-R3 687
HŠ 30a
1.025
 
63
896330
896332
687
RC-Ostrožno pri Ponikvi 28
HŠ 28
1.209
 
64
896340
896341
396381
Ž.P. Dolga gora-Dobnik
396041
1.555
 
65
896340
896342
396041
LC-parkirišče ŽP-Dimec
HŠ 24
1.083
 
66
896340
896343
396041
GD Dolga gora-Kundih
HŠ 63
477
 
67
896340
896344
396391
Bobovo-Dolga Gora
906391
1.203
 
68
896340
896345
396391
LC 396391-Lisec-Bobovo
396391
2.105
 
69
896340
896346
396041
Dolga Gora-povezava
896343
207
 
70
896350
896351
396052
Boletina-Srževica
396061
2.008
 
71
896350
896352
896351
Buser-Dole
396061
596
 
72
896350
896353
896361
Boletina 17
HŠ 17
118
 
73
896350
896354
896361
RC-Boletina 6a
HŠ 6a
469
 
74
896350
896355
896354
Boletina-odcep
p. 1302/2
61
 
75
896360
896361
687
RC-Boletina
HŠ 7c
1.445
 
76
896360
896362
396061
LC-Srževica 21a
HŠ 21a
289
 
77
896500
896501
396231
Tratna-Rib. dom
396073
2.374
 
78
896500
896502
423
R2 423-Črnolica
HŠ 36
621
 
79
896520
896521
396441
Javorje-Vinarje
896531
2.007
 
80
896520
896522
896521
Bukovje-Sv. Helena
896531
566
 
81
896520
896523
896522
JP-Bukovje pri Slivnici 3
HŠ3
235
 
82
896520
896524
396441
LC-Javorje 18a
HŠ 18a
589
 
83
896520
896525
396441
LC-Javorje 40
HŠ 40
570
 
84
896530
896531
423
Čret-Bukovje-Vinarje-Žurej
396091
2.858
 
85
896530
896532
896531
JP-Bukovje pri Slivnici 24a
HŠ 24a
972
 
86
896540
896541
396421
Sp. Jelce-Paridol
HŠ 5
800
 
87
896540
896542
896541
Paridol-Zapuže
896561
892
 
88
896560
896561
396421
Sp. Jelce-Zapuže
424
2.358
 
89
896570
896571
396431
Slivnica pri Celju-Col
HŠ 37
835
 
90
896570
896572
396431
LC-Slivnica pri Celju 37
HŠ 27
702
 
91
896580
896581
396431
Slivnica 17a
HŠ 17a
328
 
92
896580
896582
896581
JP-Slivnica pri Celju 17b
križišče
283
 
93
896590
896591
424
Vezovje-Sele
HŠ 10
1.152
 
94
896600
896601
424
Vezovje-Urban
423
1.788
 
95
896600
896602
896601
JP-Gorica pri Slivnici 69
HŠ 69
182
 
96
896600
896603
896601
JP-Gorica pri Slivnici128
HŠ 128
205
 
97
896600
896604
896601
JP-Gorica pri Slivnici 142
HŠ 142
236
 
98
896600
896605
896601
JP-Gorica pri Slivnici 144
HŠ 144
39
 
99
896600
896606
896601
Gorica pri Slivnici 48-Gorica pri Slivnici 53
896601
481
 
100
896610
896611
396081
Gorica pri Slivnici-Gradišče
HŠ 7b
1.176
 
101
896610
896612
896611
Mala Gorica 79
HŠ 79
144
 
102
896610
896613
396081
Mala Gorica 22b
HŠ 22b
164
 
103
896700
896701
396092
LC-Loka pri Žusmu-vodno zajetje
vod.za
724
 
104
896700
896702
896701
JP-Loka pri Žusmu 121
HŠ 121
160
 
105
896700
896703
896702
JP-Loka pri Žusmu 119
HŠ 119
182
 
106
896700
896704
896703
Loka pri Žusmu-povezava park
896701
39
 
107
896710
896711
396092
Loka-Zakušek
HŠ 39
2.053
 
108
896710
896712
896711
JP-Loka pri Žusmu 133
HŠ 133
93
 
109
896710
896713
896711
JP-Loka pri Žusmu 129
HŠ 129
75
 
110
896720
896721
396092
Žamerk-Oslešica
396291
1.833
 
111
896730
896731
396091
Žamerk-Glažuta
HŠ 74
1.361
 
112
896740
896741
396091
Dobrina-Drenovce
HŠ 86
1.746
 
113
896750
896751
396091
Dobrina-Žusem
HŠ 34
2.680
 
114
896750
896752
896751
Žusem-Volčja jama
396082
2.514
 
115
896760
896761
396091
TP Hrastje-Rovnica
HŠ 9
537
 
116
896810
896811
423
Zg. Košnica-Pogorevce
HŠ 25
1.632
 
117
896810
896812
896811
Košnica-Hrastje
396461
979
 
118
896810
896813
423
Košnica 32
HS 32
614
 
119
896820
896822
396471
Prevorje-mimo šole
396471
528
 
120
896830
896831
181201
Krivica 39
HŠ 39
303
 
121
896900
896901
396102
Jelše-Planinska vas
896904
2.055
 
122
896900
896902
396111
LC-Podvine 14
HŠ 14
444
 
123
896900
896904
396111
Sv. Miklavž
682
674
 
124
896910
896911
424
Planina-Lipa
896901
2.193
 
125
896920
896921
424
RC-Doropolje-LC
396101
484
 
126
896920
896922
896921
Doropolje Žibret-RC
424
450
 
127
896920
896923
424
Stara žaga-Pavlič
HŠ 26
632
 
128
896930
896931
424
RC-Manga
HŠ 6
590
 
129
896940
896941
396121
Planina LC-Zdravstveni dom
HŠ 68
177
 
130
896940
896942
896951
Planina-VVZ
HŠ 80
77
 
131
896950
896951
896941
Planina-Krajnc
ČN
1.049
 
132
896960
896961
396122
Sele-Marof
HŠ 9
868
 
133
896970
896971
200301
Sele-Prapretno
896973
2.424
 
134
896970
896972
896971
Prapretno 17
HŠ 17
590
 
135
896970
896973
896971
Prapretno-Bohorč-Zelence
424
1.139
 
136
896990
896991
396122
Sele-Podpeč nad Marofom
HŠ 14
1.373
 
137
896990
896992
680
Dežno-Črne Dole
HŠ 18
770
 
138
896990
896993
680
Dežno-Na Peči
HŠ 12
661
 
139
897010
897011
396121
Planina-Zg. trg-LC
396122
634
 
140
897010
897012
897011
Planina-Zg. trg (mimo črpališča)
897011
154
 
141
897010
897013
396121
Planina-stara cesta-Gračnica
HŠ 3
459
 
142
897010
897014
396121
Planina (zgornja ulica)
HŠ 93
250
 
143
897010
897015
396121
Planina (spodnja ulica)
HŠ 85
226
 
144
897010
897016
897015
Planina 76 (spodnji blok)
HŠ 76
62
 
145
897020
897021
682
Loke-Hrušovje-Zg. Žegar
396131
3.820
 
146
897020
897022
897021
Povezava Hrušovje-Presečno
396131
1.405
 
147
897020
897023
897021
Loke pri Planini-povezava
897021
371
 
148
897020
897024
682
Planinski vrh-Ločice
HŠ 9
1.060
 
149
897020
897025
396481
LC-Podvine 18b
HŠ 18b
117
 
150
897020
897026
682
Cirkuže
682
204
 
151
897030
897031
396131
Jazbine-Loke
682
1.289
3.412 – Dobje
152
897030
897032
897031
Jazbine-Tajhte
682
1.342
620 – Dobje
153
897040
897041
897031
Podgorica-Tajhte
897032
1.226
977 – Dobje
154
897050
897051
682
Gračnica-Brdo-Loke
424
2.098
439 – Dobje
155
897050
897052
897051
Brdo 7
HŠ 7
343
 
156
897150
897151
424
Škarnice-Kostrivnica
414
2.836
1.041 – Dobje
157
897160
897161
897151
Kostrivnica-Pusar
HŠ 8
1.371
 
158
897170
897171
897151
Kostrivnica-Sopote-ribnik
700733
1.155
383 – Laško
159
897210
897211
396151
Jezerce-Podjezerce
424
1.275
1.779 – Dobje
160
897220
897221
424
Podjezerce-Krajni dol-Podlešje
396151
2.606
 
161
897230
897231
396151
Trno-Selič
HŠ 10a
560
 
162
897240
897241
424
Vezovje-Trno
396151
1.393
 
163
897250
897251
396151
Podlešje-Osredek
681
2.305
 
164
897250
897252
681
Osredek-Zavbrga (Mraz)
HŠ 21
1.133
 
165
897260
897261
897251
Osredek-Planinca 8
HŠ 8
797
 
166
897260
897262
897271
Osredek-Planinca
HŠ 9
55
 
167
897270
897271
396151
Kalobje-Planinca 9
897261
1.743
 
168
897270
897272
396151
Kalobje-Trebež
HŠ 18
912
 
169
897270
897273
396151
Kalobje-Vinica
HŠ 12
480
 
170
897300
897301
681
Vodruž-Javornik
412101
3.644
3.043 – Štore
171
897300
897302
897301
Vodruž-Ravne 33
HŠ 33
647
 
172
897310
897311
681
Vodruž-Gradišče 22
HŠ 22
1.120
 
173
897320
897321
681
Vodruž-Valner
897311
1.015
 
174
897330
897331
412071
Krajnčica-Kojterer
HŠ 28a
2.573
 
175
897330
897332
897331
Kojterer-Dom na Resevni
HŠ 28a
964
 
176
897340
897341
412071
Krajnčica-Razbor
HŠ 29
1.112
 
177
897340
897342
412071
Ratajeva kapela-Podgorje
HŠ 9
464
 
178
897340
897343
897342
JP-Ulica II. bataljona
HŠ 19
140
 
179
897350
897351
412071
Krajnčica-Brde
HŠ 26
1.673
 
180
897360
897361
107
Naselje Vrbno
HS 40
408
 
181
897370
897371
034011
Proseniško-Bobovo
HŠ 40
811
 
182
897370
897372
034011
Proseniško 14
HŠ 14
417
 
183
897380
897381
464073
Proseniško-Kristan vrh
HŠ 6
592
 
184
897380
897382
897393
Grajski log 3 I
897393
403
 
185
897380
897383
897382
Grajski log 3 II
897382
78
 
186
897380
897384
897382
Grajski log 3 III
897382
105
 
187
897380
897385
897382
Grajski log 3 IV
p. 266/5
30
 
188
897380
897386
464074
Krožišče-Proseniško 31
HŠ 31
250
 
189
897390
897391
464074
Blagovna-staro naselje
HŠ 74
428
 
190
897390
897392
897391
Blagovna povezava-staro naselje
897393
265
 
191
897390
897393
464074
Blagovna-Grajski log
897394
467
 
192
897390
897394
897393
Grajski log 1
897393
339
 
193
897390
897395
897393
Grajski log 2 I
HŠ 134
71
 
194
897390
897396
897395
Grajski log 2 II
HŠ 136
29
 
195
897390
897397
897393
Grajski log 2 III
HŠ 124
71
 
196
897390
897398
897397
Grajski log 2 IV
HŠ 133
123
 
197
897390
897399
897393
Grajski log 2 V
HŠ 123
34
 
198
897400
897401
396021
LC-Tanik
HŠ 24
706
 
199
897410
897411
464074
Blagovna-Repno
464074
1.893
 
200
897420
897421
396193
Blagovna-Goričica
464074
602
 
201
897420
897422
464074
LC-Goričica 23
HŠ 23
260
 
202
897420
897423
464074
LC-Goričica 16a
HŠ 16a
556
 
203
897430
897431
464074
Dole-G.D. Lokarje
234
297
 
204
897440
897441
687
Primož-Brezje
HŠ 13a
829
 
205
897440
897442
687
RC-Primož pri Šentjurju 28
HŠ 28
512
 
206
897450
897451
687
Sv. Primož-Grabne
HŠ 46
624
 
207
897460
897461
396211
Kameno-Zg. Brezje
HŠ 35
1.196
 
208
897460
897462
396211
LC-Kameno novo naselje I
p. 73/11
129
 
209
897460
897463
897462
LC-Kameno novo naselje II
p. 73/7
76
 
210
897470
897471
396072
Zg. Brezje-Sp. Brezje
HŠ 3
552
 
211
897480
897481
107
Grobelno ob železnici
HŠ 141
1.617
 
212
897480
897482
396072
Stopče-Grobelno 137
HŠ 137
826
 
213
897490
897491
107
A.P. Stopče-Dolske gore
HŠ 25
1.282
 
214
897490
897492
107
Sv. Ahac
897492
256
 
215
897490
897493
107
Stopče 38
HŠ 38
200
 
216
897490
897494
107
Odcep Ceraj
želez.
269
 
217
897490
897495
897493
JP-Stopče 48
HŠ 48
71
 
218
897490
897496
897493
JP-Stopče 32a
HŠ 32a
70
 
219
897500
897501
107
Škorjanc-Bezovje
HŠ 22a
1.177
 
220
897510
897511
896501
Grobelno-Tratna
HŠ 3
1.747
 
221
897510
897512
896501
Tratna-Pišek-Muren
897511
730
 
222
897510
897513
396073
LC 396073-Vodule-Tratna
HŠ 20
186
 
223
897520
897521
396071
Grobelno-do KS
HŠ 46
80
 
224
897530
897531
396073
Grobelno-do ŽP
ŽP
91
 
225
897550
897551
396621
Poljska ulica
HŠ 14
193
 
226
897550
897552
396621
Goriška ulica
HŠ 11
188
 
227
897550
897553
396621
Lepa pot
HŠ 14
241
 
228
897550
897554
423
Lahova ulica I
HŠ 2
107
 
229
897550
897555
897554
JP-Cesta Kozjanskega odreda 92
HŠ 92
68
 
230
897550
897556
897554
Lahova ulica II
HŠ 10
51
 
231
897550
897557
396611
LZ-Goriška ulica 20
HŠ 20
148
 
232
897560
897561
423
C. na Rifnik-kapela
HŠ 7
1.009
 
233
897560
897562
897561
Leskovškova ulica
HŠ 8
134
 
234
897560
897563
897561
Delovska ulica
HŠ 7
144
 
235
897560
897564
897561
Ulica pod gozdom
HŠ 10
152
 
236
897560
897565
396611
L396611-Nova vas 58
HŠ 58
55
 
237
897560
897566
396611
Nova vas-novi bloki
HŠ 3c
62
 
238
897570
897571
423
Prijateljeva ulica
HŠ 15
249
 
239
897580
897581
423
Sončna ulica
HŠ 13
255
 
240
897590
897591
681
Pod Rifnikom-RC
423
416
 
241
897600
897601
681
Cesta v ind. cono
HŠ 29a
295
 
242
897610
897611
681
RC-Zdenica-RC
681
332
 
243
897610
897612
396311
IC-Obrtna ul.
897613
289
 
244
897610
897613
396311
IC-C. pod Ritnikom
681
212
 
245
897610
897614
396311
IC-Ilirska ulica I
p. 127/2
168
 
246
897610
897615
897614
IC-Ilirska ulica II
HŠ 4
52
 
247
897620
897621
681
Podgorje-grad Rifnik
HŠ 41
1.749
 
248
897620
897622
897621
JP-C. na Grad 12
HŠ 12
113
 
249
897630
897631
681
Podgorje-Polak-OŠ Hruševec
396631
952
 
250
897630
897632
897631
Obračališče OŠ Hruševec
897633
93
 
251
897630
897633
897631
OŠ Hruševec-igrišče
igrišče
115
 
252
897630
897634
396312
Aspara-Gaberšek
HŠ 27
126
 
253
897630
897635
396312
Aspara-Kolorado
HŠ 20
37
 
254
897640
897641
396631
Cankarjeva ul.
HŠ 20
235
 
255
897650
897651
396631
Gajstova pot 8
HŠ 8
86
 
256
897650
897652
396631
Gajstova pot 21
HŠ 21
82
 
257
897650
897653
396631
Gajstova pot 29
HŠ 29
94
 
258
897650
897654
396631
Gajstova pot 36
HŠ 36
119
 
259
897660
897661
412071
Jerinova ulica
HŠ 10
203
 
260
897660
897662
412071
LC-Jerinova ul.
897661
64
 
261
897660
897663
396191
LC-UL. Franja Malgaja 59
HŠ 59
164
 
262
897660
897664
897663
JP-Ul. Franja Malgaja 57
HŠ 57
58
 
263
897660
897665
897675
JP-Maistrova ul. 12
HŠ 12
90
 
264
897670
897671
396352
Zvezdna ulica spodaj
HŠ 18
156
 
265
897670
897672
396352
LK-Cesta na Brdo 40
HŠ 40
285
 
266
897670
897673
396191
LC-Romihova ulica
HŠ 7
144
 
267
897670
897674
412071
Vrtna ulica
HŠ 8
94
 
268
897670
897675
412071
Maistrova ulica
HŠ 7
122
 
269
897670
897676
412071
LC-Riplšlova ulica I
HŠ 3
153
 
270
897670
897677
897676
JP-Riplšlova ulica II
HŠ 17
89
 
271
897670
897678
412071
LC-Krajnčica 39b
HS 39b
356
 
272
897670
897679
897678
Zvezdna ulica zgoraj
HŠ 7
150
 
273
897680
897681
396252
Drofenikova ulica
396261
95
 
274
897680
897682
396253
LZ-Drofenikova ulica 16
HŠ 16
89
 
275
897680
897683
897682
AP Šentjur
897683
210
 
276
897680
897684
396271
LC-parkirišče P+R I
897684
291
 
277
897680
897685
897684
JP-parkirišče P+R II
P+R
48
 
278
897680
897686
897684
JP-parkirišče ZD I
HŠ 3b
70
 
279
897680
897687
897686
JP-parkirišče ZD II
parkirišče
31
 
280
897690
897691
396251
Cesta Valentina Orožna-Podgrad
396203
1.561
 
281
897690
897692
897693
Cesta Valentina Orožna 8
HŠ 8
114
 
282
897690
897693
897691
Livada I
parkirišče
92
 
283
897690
897694
897693
Livada II
parkirišče
101
 
284
897690
897695
897693
Livada III
parkirišče
96
 
285
897690
897696
897693
Livada IV
HŠ 11
88
 
286
897690
897697
897691
Podgrad-povezava LC
396201
176
 
287
897690
897698
897692
Cesta Valentina Orožna 8a
HŠ 8a
113
 
288
897690
897699
897691
JP-Podgrad 30
HŠ 30
306
 
289
897700
897701
396201
Ulica Talcev
HŠ 21
243
 
290
897700
897702
396201
LC-Podgrad 15D
HŠ 15d
99
 
291
897710
897711
396341
Pešnica 17
HŠ 17
141
 
292
897720
897721
396341
Pešnica-Sv. Rozalija
396202
1.488
 
293
897720
897722
396341
Pešnica-povezava LC
396201
302
 
294
897730
897731
234
RC-Sp. Lokarje
HŠ 14
479
 
295
897740
897741
234
KEA-Zg. Lokarje
HŠ 5a
434
 
296
897750
897751
234
Padežnik-transformator
TP
537
 
297
897750
897752
234
Padežnik-novo naselje
HŠ 7
120
 
298
897760
897761
396211
Botričnica-Rebre
HŠ 11
336
 
299
897770
897771
396211
Pod Rebrami
234
393
 
300
897770
897772
396211
Botričnica 47
HŠ 47
273
 
301
897780
897781
234
C. Miloša Zidanška 10
HŠ 10
137
 
302
897780
897782
897781
C. Miloša Zidanška-VVZ
VVZ
269
 
303
897780
897783
234
C. Miloša Zidanška 14
HŠ 14
160
 
304
897780
897784
396201
Na Lipico-bloki
HŠ 4
123
 
305
897780
897785
897782
AP Pešnica
897781
69
 
306
897790
897791
234
Ul. D. Kvedra I
HŠ 44
252
 
307
897790
897792
897791
Ul. D. Kvedra II
HŠ 27
158
 
308
897800
897801
234
Ul. D. Kvedra 14b
HŠ 14b
150
 
309
897800
897802
234
Ul. D. Kvedra-Prešernova ul.
897853
65
 
310
897800
897803
396251
Lj. Cesta–Ul. Dušana Kvedra
234
121
 
311
897810
897811
234
Kolodvorska ulica
HŠ 1
97
 
312
897810
897812
396271
Cesta v IC Bohor
IC
499
 
313
897810
897813
897811
Kolodvorska ulica
HŠ 1
264
 
314
897820
897821
234
Cesta Kozjanskega odreda 16
HŠ 16
176
 
315
897830
897831
234
Ul. I. celjske čete
HŠ 31
596
 
316
897830
897832
897831
JP-Ulica I. celjske čete 33
HŠ 33
54
 
317
897830
897833
897831
JP-Ulica Matije Gubca
HŠ 4
88
 
318
897830
897834
897831
JP Ulica I. celjske čete 17
HŠ 17
83
 
319
897840
897841
897853
Na Razgled
HŠ 30
1.215
 
320
897850
897851
234
RC-Na Tičnico
HŠ 17
511
 
321
897850
897852
897851
JP-Ulica Franja Vrunča
HŠ 7
164
 
322
897850
897853
897851
JP-Prešernova ulica-JP
897854
419
 
323
897850
897854
396321
LK-Prešernova ulica 27
HŠ 27
79
 
324
897850
897855
897854
JP-Prešernova ulica-Ulica I. celjske čete
897831
148
 
325
897850
897856
897851
JP-Na Tičnico 4
HŠ 4
53
 
326
897860
897861
234
Ul. A. M. Slomška
HŠ 18
239
 
327
897870
897871
396211
Jug-Kajzler
396211
137
 
328
897880
897881
396601
Pod Vrbco-Razkože
HŠ 29a
497
 
329
897880
897882
396601
Liškova ulica
HŠ 5
84
 
330
897880
897883
396601
Svetinova ul. 7
HŠ 7
212
 
331
897880
897884
897883
Svetinova ul. 1
HŠ 1
180
 
332
897880
897885
897883
Svetinova ul.
HŠ 20
98
 
333
897890
897891
396601
Botričnica-Gorica
HŠ 10
588
 
334
897900
897901
396361
Ul. Toneta Seliškarja
HŠ 10
161
 
335
897900
897902
396361
Ul. Tončke Čečeve (krožna)
HŠ 11
101
 
336
897900
897903
396361
LK-Ul. B. Kocena 6
HŠ 6
65
 
337
897910
897911
423
Krivica 41
HŠ 41
427
 
338
897910
897912
423
Straška gorca-Prevorska vas
396471
801
 
339
897910
897913
396471
Dobje-Straška gorca
396371
1.963
 
340
897910
897914
396471
LC-Straška Gorca 31a
HŠ 31a
275
 
341
897920
897921
423
Lopaca-Bovha-Hrastje
396091
2.289
 
342
897920
897922
423
Lopaca-Štukelj
HŠ 34
520
 
343
897920
897923
423
Sp. Žegar 49
HŠ 48
388
 
344
897920
897924
423
Žegar-Gubenšek
HŠ 40
1.014
 
345
897920
897925
897924
Žegar-Lopaca
396371
1.703
 
346
897930
897931
396081
Drobinsko-Žavski
HŠ 5
878
 
347
897930
897932
396081
Zg. Rakitovec-Pestivšek-Tratna
896511
2.523
348
897930
897933
396081
LC-Rakitovec-LC
396081
325
349
906390
906391
406031
Polžanska gorca
896341
197
595 – Šmarje pri Jelšah
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šentjur znaša 249.319 m (249,319 km).
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2021-459 (509), z dne 21. 9. 2021.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 62/09).
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021-4(2521)
Šentjur, dne 21. septembra 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci