Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3145. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9351.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
1. Na nepremičninah, parc. št. 350/11 in 350/12, obe k.o. 1180 Topole se ukine status javnega dobra.
2. Na nepremičninah iz prve točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0320-0006/2021-02
Rogaška Slatina, dne 29. septembra 2021
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič