Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3129. Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin občinskega pomena v Mestni občini Kranj, stran 9336.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 13/20 – UPB3, 91/21) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi javnih športnih objektov in površin občinskega pomena v Mestni občini Kranj 
1. člen 
S tem sklepom se določijo naslednji javni športni objekti in površine občinskega pomena v Mestni občini Kranj, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
 
OBJEKT
KO
KO IME
PARCELA
STAVBA
ID Znak parc.
ID Znak stavb.
1
Športna dvorana Planina
2122
Huje
182/9
498
2122-182/9
2122-498
2
Športni park Kokrški log
2120
Primskovo
177/3
 
2120-177/3
 
 
 
2120
 
179/2
 
2120-179/2
 
 
 
2120
 
149
 
2120-149
 
 
 
2120
 
177/1
1189
2120-177/1
2120-1189
2120
177/1
1478
2120-177/1
2121-1478
 
 
2120
 
177/5
 
2120-177/5
 
 
 
2120
 
177/6
 
2120-177/6
 
 
 
2120
 
177/7
 
2120-177/7
 
 
 
2120
 
177/9
 
2120-177/9
 
3
Športni park Stražišče
2131
Stražišče
1185/13
794
2131-1185/13
 2131-794
 
 
2131
 
1185/10
 
2131-1185/10
 
 
 
2131
 
1185/3
 
2131-1185/3
 
2131
1185/12
2644
2131-1185/12
2131-2644
2131
1185/14
2131-1185/14
2131
1185/15
2131-1185/15
 
 
2131
 
1188/2
 
2131-1188/2
 
 
 
2131
 
1188/4
793
2131-1188/4
2131-793
4
Mestni stadion Kranj
2101
Rupa
308/2
79
2101-308/2
2101-79
 
 
2101
 
258/15
 
2101-258/15
 
 
 
2101
 
260/3
 
2101-260/3
 
 
 
2101
 
310/2
 
2101-310/2
 
 
 
2101
 
259/3
 
2101-259/3
 
 
 
2101
 
259/4
 
2101-259/4
 
 
 
2101
 
259/2
574
2101-259/2
2101-574
 
 
2101
 
259/2
75
2101-259/2
2101-75
 
 
2101
 
294/1
 
2101-294/1
 
 
 
2101
 
294/3
541
2101-294/3
2101-541
 
 
2101
 
296/1
 
2101-296/1
 
 
2101
 
297/1
 
2101-297/1
 
2101
 
258/12
 
2101-258/12
 
 
 
2101
 
295/1
542
2101-295/1
2101-542
 
 
2101
 
296/2
 
2101-296/2
 
 
 
2101
 
297/2
 
2101-297/2
 
 
 
2101
 
298/1
79
2101-298/1
2101-79
 
 
2101
 
298/2
 
2101-298/2
 
 
 
2101
 
298/3
79
2101-298/3
2101-79
 
 
2101
 
300
79
2101-300
2101-79
 
 
2101
 
301
 
2101-301
 
 
 
2101
 
302
 
2101-302
 
2101
 
304/1
 
2101-304/1
 
 
 
2101
 
307/1
 
2101-307/1
 
 
 
2101
 
308/1
 
2101-308/1
 
 
 
2101
 
309
569
2101-309
2101-569
 
 
2101
 
292/2
 
2101-292/2
 
 
 
2101
 
295/2
 
2101-295/2
 
 
 
2101
 
310/3
2101-310/3
 
 
2101
 
310/4
 
2101-310/4
 
 
 
2101
 
311/2
 
2101-311/2
 
 
 
2101
 
339
 
2101-339
 
 
 
2101
 
292/3
79
2101-292/3
2101-79
 
 
2101
 
291/2
 
2101-291/2
 
 
 
2101
 
292/4
 
2101-292/4
 
 
 
2100
 Kranj
950/1
570
2100-950/1
2100-570
 
 
2100
 
950/6
2015
2100-950/6
2100-2015
 
 
2100
 
271/2
 
2100-271/2
 
2100
950/7
2100-950/7
2100
950/8
2100-950/8
2100
950/10
2100-950/10
2100
950/11
2100-950/11
5
Skakalni center
2131
Stražišče
1019/2
 
2131-1019/2
 
 
Gorenje Sava
2131
 
1020/2
237
2131-1020/2
2131-237
 
 
2131
 
1018
 
2131-1018
 
6
Skakalnica Bauhenk
2100
Kranj
1129/1
2237
2100-1129/1
2100-2237
2100
1129/3
2100-1129/3
2100
1129/4
2100-1129/4
2100
1129/5
2100-1129/5
2100
1130/1
2100-1130/1
2100
1130/2
2100-1130/2
2131
Stražišče
1137/2
2131-1137/2
2131
985/2
2131-985/2
2131
986/1
2603
2131-986/1
2131-2603
2131
986/1
2604
2131-986/1
2131-2604
2131
986/1
2605
2131-986/1
2131-2605
2131
986/2
2131-986/2
7
8 stezno kegljišče Savska cesta
2122
Huje
249/53
459 (19 del stavbe
2100-249/53
2122-249
8
Balinišče Čirče
2123
Čirče
150/6
2123-150/6
2123
160/64
146
2123-160/64
2123-146
9
Balinišče Planina
2122
Huje
192/6
2122-192/6
2122
192/7
687
2122-192/7
2122-687
10
Balinišče Huje
2122
Huje
159/1 – del
324
2122-159/1
2122-324
11
Balinišče Bratov Smuk
2121
Klanec
250/10
2121-250/1
2121
250/9
826
2121-250/9
2121-826
2121
250/11
2121-250/11
12
Strelski dom Huje
2122
Huje
31/1
63
2122-31/1
2212-63
13
Nogometno igrišče Tenetiše
2089
Tenetiše
277
 
2089-277/0
 
 
 
2089
 
278
 
2089-278/0
 
2089
281/7
2089-281/7
 
 
2089
 
281/9
 
2089-281/9
 
2089
281/11
2089-2810/11
14
Nogometno igrišče Hrastje
2124
Hrastje
433/1
2124-433/1
2124
433/3
2124-433/3
2124
432/1
2124-432/1
2124
435/1
2124-435/1
2124
436/1
2124-436/1
15
Športni park Bitnje
2132
Bitnje
471/4
826
2132-471/4
2132-826
16
Športni park Tivoli Golnik
2087
Golnik
357/3
2087-357/3
2087
359
26
2087-359
2087-26
2087
360
27
2087-360
2087-27
17
Športni park Zarica
2135
Drulovka
526/5
2035-526/5
2135
526/6
2035-526/6
2135
526/7
2035-526/7
2135
581/8
2035-581/8
18
Kolopark Planina I
2122
Huje
162/45-del
2122-162/45
19
Kolopark Planina III
2121
Klanec
208/5-del
2121-208/5
2121
209/4-del
2121-209/4
20
Ledna dvorana Zlato polje
2100
Kranj
877/4
2211
2100-877/4
2100-211
21
Jekleni poligon Šmarjetna gora
2131
Stražišče
983/7
2131-983/7
22
Športni park Hrastje
2124
Hrastje
11/11
2124-11/11
2124
11/12
580
2124-11/12
2124-580
23
Športni park Britof
2105
Britof
52
 
2105-52/0
 
 
 
2105
 
58
 
2105-58/0
 
 
 
2105
 
362
 
2105-362/0
 
2105
363
2105-363/0
2105
364
2105-364/0
 
 
2105
 
647
 
2105-647/0
 
2. člen 
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja športnih objektov in površin se opredeli s pogodbo oziroma s predpisi.
3. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 28/99) in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 43/00, 48/14).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-72/2021-2-403005
Kranj, dne 4. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec