Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3127. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732), stran 9336.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB-3) je Svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732) 
1. člen 
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Pri nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 914/1 (ID 7189732) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 19983182.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-211/2020-5-406207
Kranj, dne 29. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec