Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3115. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9331.

  
Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 16. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli številka: 1763/23, k. o. 1567 – Potiskavec v izmeri 10 m².
II. 
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa postane lastnina Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 478-0010/2019
Videm, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič