Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3109. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani, stran 9312.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 9. 2021 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 30. 10. 2021 sprejela naslednjo
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21) se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»Pogodbo o zaposlitvi z novoizvoljenim rektorjem podpiše predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani.«
2. člen 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL 
 
Prof. dr. Igor Papič 
predsednik Senata UL 
rektor UL