Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3107. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor, stran 9308.

  
Na podlagi petega odstavka 22. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) izdajam
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor (Uradni list RS, št. 105/21)
1. člen 
Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor (Uradni list RS, št. 105/21) se dopolni tako, da se v tretjem odstavku 3. člena za prvim stavkom, doda stavek, ki se glasi:
»Naziv DR lahko pridobi tudi kandidat, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika na podlagi veljavne odločbe že vključen v program izobraževanja.«
2. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se za prvim stavkom, doda stavek, ki se glasi:
»Naziv PDR lahko pridobi tudi kandidat, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika na podlagi veljavne odločbe že vključen v program izobraževanja.«
3. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 003-8/2021/2
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
Tomaž Vesel 
predsednik računskega sodišča