Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3104. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE«, stran 9303.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi prvega odstavka 12. člena in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE« 
1. S to odločbo se daje soglasje k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 139/21-I z dne 15. 4. 2021 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 15. 4. 2021, pri notarju Vojku Pintarju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s katerim se spremeni namen ustanove in se ta glasi: »Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen. Ustanova je ustanovljena z namenom financiranja in podpore družbeno koristnih in dobrodelnih projektov, dejavnosti in organizacij s področij izobraževanja, zdravstva in otroškega, invalidskega in socialnega varstva. Ustanova nudi pomoč, ozaveščanje, svetovanje in izobraževanje otrokom in mladostnikom z zdravstvenimi težavami, invalidnostmi in drugimi posebnimi potrebami s ciljem zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja. Ustanova je ustanovljena za razvoj dobrodelnosti, donatorstva, humanitarnosti in filantropije ter zagotavljanja pomoči ljudem, ki so pomoči potrebni.«.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 01704-16/2006/16
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2611-0054
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti