Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) s komentarjem

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

GDPR v zakonodajo Slovenije prinaša številne novosti

GDPR oziroma Splošna uredba o varstvu podatkov je v slovensko zakonodajo vnesla številne novosti. Do neke mere je celo precej zatresla celotno pravno področje varstva osebnih podatkov pri nas. Splošna uredba zadeva predvsem organizacije, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov. Nalaga jim namreč pravila in obveznosti pri obdelavi teh podatkov, z namenom zavarovati zasebnost posameznika. Splošna uredba poudarja tudi temeljna načela varstva obdelave in zahteva bistveno strožji nadzor nad osebnimi podatki in njihovimi obdelavami s strani organizacije, ki obdelave izvaja. V ta namen mora organizacija izvajati tehnične in organizacijske ukrepe na način, da zagotovi ustrezno varstvo podatkov.

Splošna uredba zelo jasno opredeli, kdaj je obdelava zakonita in tudi bolj sistematično ureja pravice posameznikov, katerih podatki se obdelujejo. To so: pravica biti informiran, pravica dostopa, pravica do popravka in izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti ter pravica do ugovora.

Kdo je DPO in kakšna je po Splošni uredbi njegova vloga?

Poleg tega je GDPR v slovensko zakonodajo vnesel še eno novost, in sicer imenovanje DPO – pooblaščena oseba za varstvo podatkov. Le-to morajo sedaj imeti vsi javni organi in gospodarske družbe in drugi subjekti, katerih dejavnost vključuje obsežno in redno obdelavo osebnih podatkov posameznikov. V drugih primerih je odločitev za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov prepuščena upravljavcu oziroma obdelovalcu.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov mora imeti strokovno znanje in praktične izkušnje glede varstva osebnih podatkov in globoko razumevanje splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Komentar Splošne uredbe je zato zanjo tako rekoč osnovno sredstvo, da bi temeljito opravljala svojo funkcijo.

E-komentar o GDPR zakonodaji sedaj dostopen tudi v okviru UL info tok

Ker je Splošna uredba na trg prinesla številne novosti, vprašanj s tega področja pa je zares veliko, smo naboru e-komentarjev v storitvi UL info tok dodali še komentar Splošne uredbe, ki organizacijam podaja zahteve, kako morajo varovati zasebnost in na drugi strani pomaga tudi posameznikom do pravilnega odgovora, kadar le-ti naletijo na različne dvome. Tako bodo lahko tudi posamezniki ocenili, kdaj je potrebno ukrepati zaradi kršitve varstva osebnih podatkov, poleg tega pa bodo lahko podrobneje spoznali tudi svoje pravice.

Komentar GDPR je v prvi vrsti namenjen pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov, skrbnikom tega področja in vsem zaposlenim, ki so odgovorni za obdelave osebnih podatkov.

Komentar GDPR je jasno in praktično zastavljen. Za boljšo preglednost smo ga razdelili na 11 poglavij, vsako poglavje pa pokriva svoje področje uredbe. S pomočjo iskalnika na vrhu komentarja lahko posameznik poišče določen člen, ki mu bo podal odgovor na zastavljeno vprašanje. Vse skupaj naredi komentar GDPR, ki je sedaj dostopen tudi v okviru storitve UL info tok, še preglednejši in uporabniku prijaznejši.

UL Infotok

UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)*


Označi Odznači Dodaj zaznamek

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti