Stvarnopravni zakonik (SPZ)

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem – do njega lahko dostopate tudi na spletu

Stvarnopravni zakonik s komentarjem na spletu ni iskan zgolj med sodniki, odvetniki in tožilci, ampak ga iščejo tudi posamezniki, ki na tem področju redno delujejo. Seveda pri tem ne smemo pozabiti na študente, ki se s stvarnim pravom srečujejo prvič in jim lahko Komentar Stvarnopravnega zakonika pomaga razumeti marsikateri pravni institut.

Stvarnopravni zakonik (SPZ) je namreč zelo pomemben zakon, saj gre za krovni zakon, ki ureja stvarno pravo pri nas, torej področje, ki ureja posameznikove pravice na stvari in je tako zelo pomembno, da so ga kot prvega razvili in do dobra dodelali že antični Rimljani.

Stvarnopravni zakonik je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Številne novosti, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava, so postale tudi del naše prakse.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem je praktično naravnan

Vse spremembe, ki jih je Stvarnopravni zakonik prinesel v našo pravno sfero, pa so zahtevale tudi komentar, ki je podrobneje razložil določbe SPZ. Stvarnopravni zakonik s komentarjem je tokrat zasnovan nekoliko drugače. Bolj praktično, kot smo tega morda navajeni pri drugih zakonih.

Zelo jasno so komentirane sodne odločbe, ki so tam, kjer je to potrebno, tudi kritično obdelane. V komentarju Stvarnopravnega zakonika so zelo podrobno obravnavane tudi odločitve, ki prinašajo bodisi povsem nova stališča bodisi se razlikujejo od uveljavljenih stališč sodne prakse slovenskih sodišč. Pri tem avtorji opozarjajo tudi na težave v tistih primerih oziroma postopkih, ko zaradi nedovoljenosti revizije stališča oblikujejo bodisi samo eno sodišče ali pa vsa štiri višja sodišča v državi.

V komentarju Stvarnopravnega zakonika, ki sicer podaja tudi izčrpen pogled na sodno prakso, nikakor ne smemo pozabiti na zelo uporabno strukturo, ki olajša brskanje po Stvarnopravnem zakoniku s komentarjem. Avtorji najprej podajo natančno analizo posameznega instituta in določb SPZ, vključno s sodno prakso. Temu sledi sistematičen in pregleden prikaz jeder sodnih odločb.

Komentar stvarnopravnega zakonika na spletu v okviru storitve UL info tok

Vse pogosteje zaznavamo željo uporabnikov, da bi do komentarjev zakonov dostopali tudi na spletu. E-komentarji so namreč precej bolj praktični, saj so nam dostopni že na dotiku prstov ali ob kliku miške. Poleg tega se Stvarnopravni zakonik s komentarjem na spletu ter drugi e-komentarji tudi ažurno posodabljajo.

Prav zato smo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. poskrbeli tudi za to, da je komentar Stvarnopravnega zakonika na spletu dostopen vsem naročnikom storitve UL info tok. Da je odločitev za vas varnejša, vam ponujamo 14-dnevno brezplačno naročnino na storitev, v okviru katere lahko ugotovite, ali ste z njo zadovoljni.

UL Infotok

Stvarnopravni zakonik (SPZ)


  Komentar osebe: Renato Vrenčur

  Nalagam...

  Komentar osebe: Matjaž Tratnik

  Nalagam...

  Komentar osebe: Miha Juhart

  Nalagam...

  Komentar osebe: Miha Juhart

  Nalagam...
Označi Odznači Dodaj zaznamek

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti