Stvarnopravni zakonik (SPZ)

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

UL Infotok

Stvarnopravni zakonik (SPZ)


    Komentar osebe: Renato Vrenčur

    Komentar osebe: Matjaž Tratnik

    Komentar osebe: Miha Juhart

    Komentar osebe: Miha Juhart

Označi Odznači Dodaj zaznamek