Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

UL Infotok

Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem


Označi Odznači Dodaj zaznamek