Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

UL Infotok

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)


Označi Odznači Dodaj zaznamek