Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

Komentar Zakona o javnem naročanju je zdaj dostopen na spletu

Komentar Zakona o javnem naročanju je vsekakor eden bolj iskanih pri nas. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je razmeroma kompleksen in pri delu v praksi pogosto naletimo na potrebo po tem, da do podrobnosti razumemo duh, v katerem je bila posamezna določba zakona napisana.

Javna naročila so pravzaprav odplačne pogodbe, pisno sklenjene med dvema ali več gospodarskimi subjekti. Predmet javnega naročila je lahko izvedba gradnje, dobava blaga ali izvajanje storitve. Nujno je, da je pogodbeno razmerje odplačno, saj v nasprotnem primeru ne gre za javno naročilo.

Kaj je v slovensko zakonodajo prinesla novela ZJN-3B?

Od sprejetja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je preteklo že nekaj let. Sprejet je bil leta 2015. ZJN-3 je že četrti zakon na tem področju.

ZJN-3 je bil prvič koreniteje spremenjen z novelo ZJN-3B, ki je bila sprejeta po šestih letih uporabe zakona. V sistem javnega naročanja v RS je novela prinesla nekaj poenostavitev, novosti in uskladitev določb z dejanskim stanjem, predvsem z vidika prehoda na popolnoma elektronski način.

Seveda novela ZJN-3B kliče tudi po novem komentarju Zakona o javnem naročanju na spletu. Javna naročila kot taka so zelo pomembno pravno področje, pomembna pa so tudi za BDP Republike Slovenije in širše. Zato je še toliko pomembneje, da posamezniki, ki na področju javnih naročil delujejo, natančno razumejo norme Zakona o javnem naročanju in duh, v katerem so bile te pripravljene.

Komentar Zakona o javnem naročanju je dostopen tudi s pomočjo storitve UL info tok

Komentar Zakona o javnem naročanju je odslej na voljo tudi v sklopu storitve UL info tok, kjer lahko naročnik do njega dostopa kar prek spleta. E-komentar je prilagojen tako za namizja kot tudi za mobilne naprave, vse, kar posameznik potrebuje, pa je povezava do spleta.

Komentar Zakona o javnem naročanju na spletu upošteva novo vsebino, ki so jo prinesle novele ZJN-3A, ZJN-3B in ZJN-3C.

Avtorji Komentarja Zakona o javnem naročanju so strokovnjaki, ki se lahko na danem področju pohvalijo z večletnimi izkušnjami v praksi. Številni med njimi so tudi aktivno prispevali k nastanku zakona oziroma njegovim spremembam.

Komentar Zakona o javnem naročanju je praktično zasnovan. Uporabnik v njem najde komentarje zakonskih določb – tudi takšne, ki se navezujejo na nekatere druge predpise. Strokovnjaki posamezne določbe zakona komentirajo predvsem s praktičnega vidika ter s tem bralcu zagotavljajo celovit pregled nad določbami, pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona in najnovejšo sodno prakso.

UL Infotok

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)


Označi Odznači Dodaj zaznamek

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti